certified software architect inner circle
Regelbundna digitala träffar för dig och dina kolleger
Högintressanta och superkonkreta presentationer och diskussioner omkring design och arkitektur
VILL DU VARA MED?
INTRODUKTIONtill Inner Circle KOM MED!1 år. Eller nästa träff.

Vad är Certified Software Architect Inner Circle?

varför bör du vara med?

En sammanslutning av engagerade nuvarande och tidigare deltagare i programmet Certified Software Architect Microsoft Platform.

HÖG KVALITET PÅ DISKUSSIONERNA!
Alla som är med har gått eller går igenom programmet Certified Software Architect. Detta ger en kvalitetsgaranti av ovanligt slag. Alla medlemmar har i varje fall när det gäller certifieringsprogrammet en gemensam bakgrund.
(Om du inte har tillgång till Certified Software Architect bjuder vi just nu på en ettårslicens (värde 3 100 kronor) när du ansluter dig till Inner Circle på 1 år)

Varje träff varvar presentationer med öppna diskussioner och gruppsamtal. Deltagarna lär inte bara av oss, kanske till och med mer av varandra och varandras erfarenheter.

En del deltagare är färska i certifieringsprogrammet och kanske också i yrket. Andra kan ha gått programmet så tidigt som från 2004 och framåt och har många års erfarenhet av att använda programmets och Inner Circles idéer i skarpa projekt. Detta ger en skapande och givande dynamik till alla diskussioner.

Inner Circle bygger på certifieringsprogrammet men helt inriktad på agil utveckling och de utmaningar som det medför när det gäller design och arkitektur. Hanteringen av oklara och motsägelsefulla krav, av sena ändringar, och av skadlig ’scope creep’ är ett ofta återkommande och angeläget ämne.

Ett annat återkommande ämne är design för förändring. Hur kan man utforma en produkt så att behövliga ingrepp för att tillgodose ändrade krav blir så små som möjligt. Både vi och en hel del medlemmar har tydliga idéer och råd för detta växande problem.

Bli med du också – du kommer inte att ångra dig. Du kan ansluta dig för ett år i taget eller först prova med 1 träff om 2 halvdagar med ett par dagars mellanrum.

Vad ingår?

Digitala träffar

Varje kvartal har vi en digital träff om två näraliggande halvdagar. För dessa träffar använder vi Zoom-plattformen.

Träffarna består av en blandning av interaktiva presentationer, diskussioner och gruppsamtal. I diskussionerna deltar alla deltagare och träffledarna. Gruppsamtalen sker i enskilda digitala grupprum och följs av genomgångar.

Samtliga träffar utgår från modern agil utveckling av mjukvaruprodukter där varje medlem i teamet är delansvarig för både arkitektur och design.

Bonusvideor

Som bonus ingår 17 nyproducerade videofilmer som, liksom träffarna, utgår från modern agil utveckling av mjukvaruprodukter där varje medlem i teamet är delansvarig för både arkitektur och design.

Mer specifikt utgår de från behovet att lösa problemen med ospecifika motsägelsefulla kravspecifikationer, sena ändringar och skadlig ’scope creep’.

Som medlem i Inner Circle får du löpande tillgång till dessa 17 videofilmer.

Microsoftbidrag

Inner Circle utgår från ett tydligt Microsoftperspektiv.

Detta, tillsammans med den höga nivån på i Inner Circle-medlemmar, gör att Microsoft ser dem som en viktig målgrupp. Därför ställer Microsoft ofta upp och gör speciella presentationer på Inner Circle-träffarna.

Som medlemmar i Inner Circle har vi också möjlighet att påverka vad Microsofts presentation skall handla om.

Vilka är med i Inner Circle?

Alla medlemmar i Inner Circle har antingen gått eller håller på att gå igenom Certified Software Architect Microsoft Platform (CSAMP).

Det gör att alla har en gemensam bakgrund, i varje fall vad gäller denna utbildning. Sammankomsterna präglas av intensiva diskussioner. Den gemensamma bakgrunden gör att så gott som alla inlägg är relevanta och intressanta för sammanhanget. De bidrar därför i högsta grad till träffarnas höga kvalitet.

Vi har just nu ett speciellt och förmånligt paketerbjudande för dig som inte har tillgång till CSAMP. När du ansluter dig till Inner Circle på 1 år bjuder vi dig på en 1-årslicens till ett värde av 3 100 kronor.

Konsulter

Många medlemmar är konsulter. Flera arbetar på något av de största konsultbolagen, andra på något medelstort eller litet konsultföretag. Några driver enmansföretag med sig själv som ende konsult.

Finanssektorn

Flera av medlemmarna är anställda hos finansföretag som banker och försäkringsbolag.

Industri och handel

Andra kommer från några av de större industri- och handelsföretagen.

Offentlig sektor

Flera kommer myndigheter och andra organisationer inom den offentliga sektorn.

Agenda nästa träff

16 mars och 18 mars 2021

Ett erkänt och allvarligt problem för utvecklingsteam är den ofta undermåliga kvaliteten på kravspecifikationer. Det kan röra sig om oklara och ostrukturerade krav, motstridiga krav, icke relevanta krav, saknade krav. Det kan röra sig om sena förändringar i kravbilden. Förändringar som är svåra för teamet att hantera. Det kan också röra sig om ett smygande skadligt ’scope creep’ och sen upptäckt av allvarliga fel i produkten.

Det här leder lätt till att teamets medlemmar får en felaktig bild av verksamhetens och användarnas mål. När det blir så blir det närmast omöjligt utveckla en god produkt. En som tillgodoser verksamhetens och användarnas behov. En som ger goda prestanda. En som är lätt att underhålla och vidareutveckla för att tillgodose framtida ändringar i kravbilden.

Det finns bara ett sätt att lösa det här problemet. Det behövs en systematisk, förtroendefull och ömsesidig samverkan mellan teamet och organisationens intressenter på alla beslutsnivåer. En stor del av ansvaret för att det blir så ligger på utvecklarteamet och dess medlemmar.

Den här träffen handlar uteslutande om detta. Hur man får till och hur man bedriver en sådan samverkan.

Tisdag 16 mars 2021
13:30 - 17:00

Samverkan dev team / organisation Hur får ett dev team kunskap om verksamhetens riktiga behov? Vem skall man prata med om vad? Hur skall man visa dem hur teamet uppfattar dessa behov?

Tre drivkrafter för design Agility har förändrat allt. Allting blir ständigt mindre, mjukvara såväl som hårdvara. Förändring är den nya verkligheten. Hur påverkar detta sättet att utforma mjukvara?

Design för förändring Hur kan du få din produkt lätt att ändra när behoven ändras? Och att bibehålla sin förändringsbarhet efter varje ny ändring? Utan att den första versionen blir svårare att utveckla?

Torsdag 18 mars 2021
13:30 - 17:00

Medlemmars rapport från fältet Medlemmar berättar om sina erfarenheter från riktiga projekt. Hur har de gjort? Hur bra gick det? Vilka var problemen. En återkommande programpunkt som alltid uppskattas stort.

Strukturering av business work items Business work items representerar beställarens verksamhet. För ett lyckat projekt måste deras struktur spegla verksamhetens syn på sin egen verksamhet. Hur får du bäst till det? Top-Down, Middle-Out eller Bottom-Up?

Ett team-perspektiv För ett modernt agilt dev team har såväl Top-Down som Middle-Out och Bottom-Up brister. Det finns ett sätt som är bättre anpassat till effektiv modern utveckling av mjukvara. Top-Down/Middle-Out.

Gå med i Inner Circle

eller prova genom att delta i nästa träff
 
Tack för att du gick med i Inner Circle.
 

1 ÅR
INNER CIRCLE
Digitalt via Zoom
 

9 900 kronor (moms tillkommer)

Anslut mig!

OMFATTNING:
1 år från och med innevarande kvartal

BONUS 1:
1års licens på Certified Software Architect Microsoft Platform

BONUS 2:
Successiv tillgång till ett arkiv med för närvarande 17 nyinspelade videofilmer om agil design av moderna mjukvaruprodukter.

TRÄFF I
INNER CIRCLE
Digitalt via Zoom
 

2 900 kronor (moms tillkommer)

Registrera mig!

OMFATTNING:
Deltagande i träffen den 16 och 18 mars 2021

KVITTO Tack för din anslutning till Inner Circle.
Vi har skickat en bekräftelse till:
 
BEKRÄFTELSE Tack för qtt du vill vara med i Inner Circle.

Vi har skickat en bekräftelse till den mailadress du uppgav vid registreringen och kommer att kontakta dig inom kort.

Fyll i ditt namn och din mailadress.
Tryck sedan antingen 'Anslut mig!' eller 'Registrera mig!'.
Vi kontaktar dig för faktureringunderlag och en del annat praktiskt.

Fråga oss om Inner Circle

Skicka!
Sänder meddelande.....
 
Meddelande skickat.